نوار مغز

نوار مغزی یک روش تشخیصی مناسب و در دسترس در بیماری های مغز و اعصاب می باشد.در اینجا شما رو با چگونگی انجام نوار مغز آشنا می کنیم.