گرفتگی عضلات پا

گرفتگی عضلات پا

 گرفتگی عضلات پا از شکایات شایع بسیاری افراد می باشد. گرفتگی(کرامپ) به صورت انقباض ناگهانی، پرقدرت و دردناک رخ می دهد. این انقباض چند ثانیه تا چند دقیقه طول می کشد. بیشتر بالغین حداقل برای یک بار گرفتگی عضلات پا را تجربه کرده اند. معمولا این گرفتگی ها خوش خیم هستند. در موارد کمی به […]