آیا مبتلا به سردرد میگرنی هستم؟

میگرن

بعد از سردردهای عصبی یا تنشی، میگرن شایعترین علت بروز سردرد های مزمن است. ۱۲ % افراد جهان مبتلا به میگرن هستند. شیوع میگرن در زنان بیشتر از مردان است. حدود ۱۵% زنان و ۶% مردان دچار میگرن هستند. ویژگی های سردرد میگرنی میگرن یک سردرد تکرار شونده و مزمن است. در همراهی با میگرن […]