سردرد خوشه ای

سردرد پس از بوتاکس

سردردهای خوشه ای یکی از دردناک ترین انواع سردرد است. سردرد خوشه ای معمولاً شما را در نیمه شب با درد شدید در یک چشم یا در یک طرف سر بیدار می کند. این سردرد در الگوهای چرخه ای یا دوره های خوشه ای اتفاق می افتد. حملات مکرر که به عنوان دوره های خوشه […]